De kaders van wet- en regelgeving

Verplichtingen op het gebied van regelgeving zijn een belangrijk onderdeel geworden van de hedendaagse financiële wereld. MiFID II is met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden en daarmee is er een nieuwe belangrijke stap gezet.

AFS is als onafhankelijke dienstverlener en specialist in transacties met financiële instrumenten perfect gepositioneerd om u te begeleiden bij deze uitdagende overgang. We hebben er hard aan gewerkt om ons antwoord te ontwikkelen op nieuwe wet- en regelgeving, met oplossingen die rekening houden met toekomstige regelwijzigingen voor onze eindklanten en voor onszelf.

Oplossingen van AFS op het gebied van regelgeving

Voor AFS-klanten en hun klanten bieden we:

 • (umbrella) Best execution conform MiFID II
 • Verplichte rapportage voor diverse regelgevingsstelsels
 • Transactiekostenanalyse
 • MiFID II-advies

Read more about AFS regulatory solutions…

Verplichtingen van AFS aangaande regelgeving

Financiële instellingen hebben verschillende businessmodellen met gerelateerde juridische kaders:

 • Kredietinstellingen: o.a. Bankwet, Basel, Verordening kapitaalvereisten (CRR)
 • Fondsen: o.a. Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD)
 • Verzekeringsgerelateerde bedrijven: o.a. solvabiliteit
 • Beleggingsondernemingen (waaronder AFS): o.a. MiFID & MiFID II

AFS valt in de categorie beleggingsondernemingen. De dochterondernemingen van AFS vallen onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en bezitten alle vereiste licenties van:

 • AFM – de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten
 • FINMA – de Zwitserse toezichthouder voor de financiële markten waar de vestiging in Zürich onder valt
 • BAFIN – de Duitse toezichthouder voor de financiële markten waar de Duitse vestiging onder valt
 • FCA – de Financial Conduct Authority waar de LTD in Londen onder valt
 • NFA – de National Futures Association waar de activiteiten van de LTD in Londen onder vallen

In de verschillende jurisdicties heeft AFS te maken met de volgende regelgeving:

 • MIFID
 • MIFID II
 • EMIR
 • Dodd Frank

contact gegevens

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 5707200
F: 020 5707299
info@afsgroup.nl

Email Call