Compliance

AFS doet zaken op basis van de volgende principes:

  • Integriteit en transparantie: We voeren onze dagelijkse activiteiten integer uit en in overeenstemming met relevante wetten, regelgeving en procedures;
  • Vertrouwen: In elke sector, maar zeker in de financiële sector, is vertrouwen een sleutelbegrip. Vertrouwen is een waarde die door iedereen binnen AFS wordt uitgedragen;
  • Respect: We communiceren respectvol met onze klanten, medewerkers en tegenpartijen.

Binnen ons bedrijf hebben we de volgende complianceprocedures geïmplementeerd om te garanderen dat we alle relevante wet- en regelgeving naleven:

Antiwitwassen
AFS doet er alles aan om te voorkomen dat het bedrijf wordt gebruikt voor het faciliteren van witwassen of het financieren van terrorisme. AFS heeft een complianceprogramma voor witwassen (AML) geïmplementeerd om te garanderen dat zij handelt in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Bank Secrecy Act (BSA). Dit AML-programma omvat onder meer procedures met betrekking tot identificatie en verificatie van klanten, het monitoren en rapporteren van verdachte activiteiten en transacties, doorlopende training van medewerkers en het jaarlijks onafhankelijk laten testen of het programma nog toereikend is. Alle medewerkers moeten zich aan het AML-programma houden.

Gedragscode voor medewerkers
De gedragscode van AFS is opgesteld om elke verstrengeling van zakelijke- en privébelangen (of de schijn daarvan) met betrekking tot transacties via financiële instrumenten te voorkomen. De gedragscode is van toepassing op alle medewerkers.

Know Your Customer 
Voor elke nieuw klant start AFS een KYC-procedure op om de identiteit van onze klanten en/of tegenpartijen te verifiëren.

Pre- Employment Screening
Vóór medewerkers bij ons bedrijf in dienst komen, worden zij gescreend (pre-employment screening) door Stichting DSI (Dutch Securities Institute) om te kunnen garanderen dat al onze medewerkers aan bepaalde vereisten voldoen op het gebied van expertise, integriteit en werkervaring.

Wettelijke vereisten
De dochterondernemingen van AFS werken onder supervisie van De Nederlandse Bank (DNB) en zijn in het bezit van alle vereiste licenties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFS is ook lid van de ICMA (International Capital Market Association) en ACI Nederland (The Financial Markets Association). Het bedrijf is aangesloten bij Stichting DSI (Dutch Securities Institute), en zijn handelaren zijn ook geregistreerd bij DSI. De activiteiten van het kantoor in Londen vallen onder toezicht van de FSA (Financial Services Authority). De vestiging in Zürich valt onder toezicht van de FINMA.

Vergoedingsbeleid
Het AFS-beloningsbeleid wordt zorgvuldig voorbereid volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving, rekening houdend met de AFS-strategie, de risicobereidheid, de bedrijfswaarden, de bedrijfsprincipes en de corporate governance. De persoonlijke variabele component in de beloning van de werkgever is discretionair en gebaseerd op een aantal indicatoren zoals: afdelings- en persoonlijk verloop, acquisitie, algemene inspanning, junior assistentie, samenwerking en bedrijfsontwikkeling. Het AFS-management wordt op dezelfde principes gewaardeerd.

Strikte scheiding tussen taken front- mid- en back-office
Binnen AFS draagt de mid-office zorg voor vastlegging, bevestiging en settlement van de transacties die zijn overeengekomen door de front-office. De mid-office stelt ook leenovereenkomsten op en zorgt voor aansluiting met de gegevens die door de tegenpartij zijn verzonden. De mid-office autoriseert ook de clearing voor het accepteren en/of vrijgeven van effecten en betalingen voor transacties. De back-office draagt zorgt voor facturering, stelt de verplichte rapportages op en verzorgt de management accounting.

Samengevat: gescheiden van de front-office voorzien de mid- en back-office in de noodzakelijke controles om ongeautoriseerde transacties te voorkomen en de kans op fraude en verduistering te beperken.