Uitwisseling van verhandelbare energie-instrumenten

Het AFS Exchange Traded Energy Products-team kan de transactie- en opbrengstprocessen voor CO2-rechten binnen de EU-regeling voor de emissiehandel (EU ETS) faciliteren. Daarnaast bieden onze futures- en optiesspecialisten onze klanten liquiditeitsmogelijkheden en best price execution aan voor alle Europese beursgenoteerde emissiecontracten.

We zijn gespecialiseerd in het afdekken van portfoliorisico’s en toekomstige emissieprijzen, komen met handelsvoorstellen en voeren maatwerkonderzoek uit voor de klant. AFS Energy kan klanten ook bijstaan bij de aankoop van elektriciteitscertificaten en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de aankoop.

 

Koolstof

.

ElCerts

Het elektriciteitscertificaat, ook wel ElCert genoemd, is een elektronisch document dat wordt afgegeven als een recht op ondersteuning. TDit document wordt verstrekt aan producenten van duurzame energie voor elke geproduceerde Mwh, voor een periode van maximaal 15 jaar. Met ElCerts ontvangen producenten aanvullende inkomsten bovenop de energieprijs en de waarde van hun garanties van oorsprong. Leveranciers en bepaalde klanten uit de elektriciteitssector zijn wettelijk verplicht om een aantal elektriciteitscertificaten per jaar te kopen dat correspondeert met een bepaald aandeel (quotum) van hun elektriciteitsverbruik. Wanneer aan de quotumverplichting van het land is voldaan, vervallen de elektriciteitscertificaten na overlegging van de relevante documentatie.

 


 

Voor verdere specificaties over producten en diensten kunt u contact opnemen met AFS Energy via:

Telefoon: +31 (0)205 220 225

E-mail: energy@afsgroup.nl

Adres: Beursplein 5, 1012JW Amsterdam