Milieu naleving

Hernieuwebare energie markten veranderen continu en het is niet altijd makkelijk om mee te volgen met de marktveranderingen. Ons team van gedreven specialisten leveren transparant en scherpe inzichtingen met betrekking tot verschillende opties en complexe omstandigheden die de energie markt vorm geven.

De volgende producten zijn milieunalevingsproducten die wij in dienst nemen voor u:

CEE

CEE (Certificats d’Economie d’Energie) ookwel gekend als witte certificaten, zijn Franse Energie Doeltreffende Certificaten die worden gebruikt om de dalende energie consumtie te certifëren. In 2005 werden de CEEs gecreërd om de energie efficientie te bevorderen in Frankrijk. Elk jaar moeten organisaties specifieke energiebesparende quota behalen dat resulteert in een minimum nummer van CEEs. Veel verschillende projecten zorgen ervoor dat organisaties Energie Doeltreffende Certificaten kunnen bemachtigen. Deze zijn worden aangekocht door energieleveranciers in de vorm van een diensten offer of bonussen. Bedrijven kunnen hoge boetes oplopen als ze het minimum quota niet bereiken.

AFS Energie helpt tegenpartijen die zich bezighouden met het bemachtigen of verhandelen van CEE Certificaten, de juiste match te vinden die de behoeften van onze klanten bevredigen.

CO

Verschillende landen in Europa hebben Full Disclosure geïmplementeerd or zullen dit binnenkort doen. Dit is een systeem die het volledige electriciteit sector dekt door GvO (Garanties van Oorsprong) en CvO (Certificaten van Oorsprong). Dit betekent dat energieleveranciers certificaten moeten cancellen voor al het geconsumeerde electriciteit die afkomstig is van fossiele en hernieuwbare energie. GvOs zijn certificaten die aantonen dat 1MWh geproduceerde energie afkomstig is van hernieuwebare bronnen (wind, zon, biomassa, waterkracht) and CvOs zijn certificaten die aantonen dat 1MWh geproduceerde energie afkomstig is van fossiele verbrandingsinstallaties. De Full Disclosure bevat informatie over de verschillende soorten energies in de brandstof mix en ook milieu informatie, zoals CO2 emissies en radioactief afval. De brandstof mix van de leverancier is berekend op basis van de GvOs van de soorten energiebronnen in de brandstofmix geproduceerd in een bepaalde periode. Dit geeft de consument een beter beeld en keuze.

ElCerts

De Electriciteitscertificaten, ookwel gekend als de EICer, is een electronisch document uitgereikt als een steuncertificaat. Dit document wordt aan hernieuwbare energieproducenten uitgereikt voor een periode van maximum 15 jaar. Met de EICer kunnen producenten een bijkomend inkomen ontvangen bovenop de energieprijs en de waarde van hun Garanties van Oorsprong. Leveranciers en bepaalde electriciteitsverbruikers zijn verplicht om een specifiek aantal Electriciteitscertificaten jaarlijks aan te kopen, afhankelijk van de quota van hun electriciteitsconsumptie. Wanneer een land zijn quota verplichting heeft nageleefd, worden de Electriciteitscertificaten gecancelled en ontvangen ze de relevante documentatie.

AFS Energy helpt zijn klanten in het aankopen van deze certificaten en zorgen voor de bureaucratische obstacles van de aankoop.

EUA

EUA, ook gekend als de EU Tolerantie, zijn koolstofkredieten verhandeld in het Europese Emissie Verhandelingschema (EU ETS). EUAs zijn emissie toleranties voor vaste installaties. Één EUA geeft de bezitter het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Eens deze certificaten worden uitgereikt in het EU ETS, kunnen EUAs verhandeld worden in de CO2 markt.

GO

Garanties van Oorsprong, ook gekend als GOs of GvOs, zijn energie certificaten die informatie over de oorsprong van energie weergeven. 1 GO staat gelijk aan 1 MWh geproduceerde energie en geeft de energiebron aan, de locatie en de start en eind datum van productie (vintage). Garanties van Oorsprong zijn de enige middelen die de oorsprong van het geproduceerde energie en het geleverde energie kan valideren. GvOs zorgen ervoor dat klanten kunnen zien waar hun groene stroom vandaan komt. Deze worden uitgereikt via een electronisch database. Het aantal toegereikte certificaten hangt af van de hoeveelheid geproduceerde energie. Specifieke GvOs kunnen slechts één keer verkocht worden, dit omdat de hoeveelheid geconsumeerd groene stroom ook slechts één keer verkocht kan worden om nog steeds beschouwd te worden als groene stroom.

AFS Energie steunt producenten, verkopers en kopers in alle aspecten van overname, verhandeling en annulering van de GvOs in Europa.

GSC

De Belgische overheid probeert meer groene energie te stimuleren met het systeem van Groene Stroom Certificaten. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn verplicht om jaarlijks een percentage groene energie te leveren aan eindklanten. Groene Stroom Certification moeten op 31 maart na het jaar van levering ingediend worden.Energieleveranciers die niet aan hun quota kunnen voldoen zullen een boete krijgen die afhangt van de geografische locatie.

Producenten van groene energie (wind, zon, biomassa, hydro) kunnen Groene Stroom Certificaten ontvangen bij de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Deze Groene Stroom Certificaten kunnen verkocht worden aan een vast minimumprijs, afhankelijk van de productie technologie en de start van productie, aan de netbeheerder. De Groene Stroom Certificaten kunnen ook verkocht worden op de markt.

Met een uitgebreid klantenbestand en uitstekende markt kennis, helpt AFS Energy al zijn klanten met de aankoop en verkoop van GSC.

HBE

The Europese Unie probeert via het Hernieuwbare Energie Decreet een toename in de volume biobrandstof in de brandstof mix van de transport sector te bereiken. In verschillende Europese landen is het gebruik van biobrandstof wordt verzekerd doordat het verplicht is en door stimuleringsregeling. In Nederland, het gebruik van bio brandstof wordt verzekerd door de ‘Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE)’. Dit systeem maakt een verplichting voor elke fossiele brandstof levering naar de transport sector. Diegene die gebruik maken van verschillende soorten bio brandstoffen zoals biodiesel, ethanol, groen gas en electriciteit kan een biofuel certificaat aanvragen. Deze certificaten worden dan opnieuw gebruik door diegene die een verplichting hebben om te voldoen aan hun quota.

AFS Energie is actief in het hele process van deze certificaten, van uitreiking tot verhandeling en verbruik in verschillende Europese landen. AFS Energie helpt producenten van bio brandstoffen om binnen te treden in de bio brandstof markt. Ook diegene met een verplichting worden geholpen door AFS Energy om hun aan hun verplichtingen te voldoen op de meest efficiënte manier.

REGO

Hernieuwbare Energie Garanties van Oorsprong, ook gekend als REGOs, zijn Garanties van Oorsprong die afkomstig zijn van UK faciliteiten, ondermeer productie van wind, biomassa, zonne-energie en waterkracht. Deze certificatie werd gecreeërd om transparantie omtrent de oorsprong van de electriciteit in de brandstof mix van energieleveranciers te bevorderen. Alle certificaten worden uitgereikt by het register systeem en kan gelevered worden naar iedereen die deel uit maakt van de ‘Renewable and Combined Heat and Power Register’.

AFS Energie is actief in de ‘Renewable and Combined Heat and Power Register’ en kan REGOs cancellen en inlossen voor klanten die geen account hebben in dit register.

RTFO

De Europese Unie probeert via de Hernieuwbare Energie Decreet een toename in de volume van bio brandstof in de brandstof mix in de transport sector te bevorderen. In verschillende Europese landen, is het gebruik van bio brandstof verzekerd door verplichtingen en stimuleringsregeling. In de UK wordt het gebruik van bio brandstof verzekerd door de ‘Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)’. Dit systeem verplicht elke fossiele brandstof levering naar de transport sector. Diegene die gebruik maken van verschillende soorten bio brandstoffen zoals biodiesel, ethanol, groen gas en electriciteit kunnen bio brandstof certificaten ontvangen. Deze certificaten worden opnieuw gebruikt door diegene die een verplichting hebben om aan hun quota te voldoen.

TEE

TEE, ook gekend als Witte Certificaten, zijn Italiaanse Energie Efficiënte Certificaten gebruikt om een afname in het energiegebruik te certifiëren. Deze certificaten zijn gewoonlijk gelinked aan energie faciliteiten en energie diensten die een veprlichting hebben om een bepaalde energiebesparend doel te bereiken. Als dit besparend doel niet bereikt word, ontvangen bedrijven een boete. Witte Certificaten worden gecreeërd wanneer ESCOs minder electriciteit gebruikt dan hun consumptiedoel, en kunnen verkocht worden via de wisselmarkt of via de over-the-counter markt naar andere instellingen die het moeilijk hebben om hun consumptiedoel te bereiken.

AFS Energie steunt kopers die TEEs willen kopen en verkopers die hun extra certificaten willen verkopen. We helpen de tegenpartij om de juiste match te vinden die hun behoeftes bevredigen en hun klanten steunt in het hele uitwisselingsproces.

THG-Quoten

De Europese Unie probeert via de Hernieuwbare Energie Decreet een toename in de volume van bio brandstof in de brandstof mix in de transport sector te bevorderen. In verschillende Europese landen, is het gebruik van bio brandstof verzekerd door verplichtingen en stimuleringsregeling. In Duitsland  wordt het gebruikt van biobrandstof verzekerd door de ‘Treibhausgas-Quota (THG-Quota)’. Dit systeem verplicht elke fossiele brandstof levering naar de transport sector. Diegene die gebruikt maken van verschillende soorten bio brandstoffen zoals biodiesel, ethanol, groen gas en electriciteit kunnen bio brandstof certificaten ontvangen. Deze certificaten worden opnieuw gebruikt door diegene die een verplichting hebben om aan hun quota te voldoen.

WKC – CHP

De Vlaamse overheid stimuleert de vermindering van de energieconsumptie met een systeem van CHP certificaten (ookwel gekend als WKC – Warmte Kracht Certificaten). Met dit systeem worden energieleveranciers in Vlaanderen verplicht om jaarlijks een volume WKC certificaten in te leveren. In 2019, was dit percentage 11.2%. WKC certificaten moeten op 31 maart na het respectievelijke jaar van levering ingeleverd worden. Per gemiste WKC certificaat moeten energieleveranciers €38 betalen.

Een WKC installatie combineert de productie van electriciteit en warmte en is meer efficiënt dan de aparte productie van electriciteit en warmte. Eigenaars van een WKC installatie kunnen WKC certificaten verkrijgen bij de VREG voor het bespaarde energie. Deze WKC certificaten kunnen verkocht worden voor een vaste minimum prijs bij de netbeheerder voor €31. Daarnaast, kunnen de WKC certificaten ook verkocht worden in de markt.

Met een uitgebreid klantenbestand en uitstekende markt kennis, helpt AFS Energy al zijn klanten met de aankoop en verkoop van WKC certificaten.