Exportfinanciering

AFS Corporate Finance regelt exportfinanciering van kapitaalgoederen. Bij exportfinanciering worden het commerciële en politieke risico gedekt door een exportkredietverzekeraar van overheidswege (ECA) of een particuliere risicoverzekeraar (PRI).

Dankzij de flexibele samenwerking van AFS met de betreffende ECA van het land van de klant kunnen we verzekeringen en garanties bieden voor de exporttransacties en investeringen van bedrijven. Afhankelijk van de rating van het land (de Nederlandse ECA, Atradius Dutch State Business, heeft bijvoorbeeld een AAA-rating) wordt door Europese bank- en verzekeringstoezichthouders de gegarandeerde exportfinancieringsschuld beoordeeld als staatsexposure met een risicogewicht van 0%.

Een PRI met een A-rating of hoger biedt verzekering en garanties voor de exporttransacties en investeringen van bedrijven. In de regel biedt PRI-financiering flexibelere voorwaarden dan ECA-financiering.

AFS Export Finance kan klanten ondersteunen bij tickets boven EUR 2 miljoen

AFS Export Finance kan klanten adviseren bij het structureren en de executie van:

  • Rechtstreekse verkoop
  • Non-recourse projectfinanciering
  • Lease

Voordelen:

  • Het risico van de tegenpartij gaat over van de buitenlandse koper naar lokaal overheidsrisico met de bijbehorende kredietverbetering en risicocorrectie
  • Concurrerende prijsstelling
  • Langere looptijden beschikbaar vergeleken met alternatieve financiering. Tot maximaal 18 jaar na levering van geëxporteerde goederen
  • Gestandaardiseerde premieberekening tussen landen zorgt voor een gelijk speelveld
  • Optimaal gebruik van werkkapitaal
  • Exporteurs kunnen hun klanten aantrekkelijkere voorwaarden bieden in vergelijking met lokale alternatieven

Voor specifieke informatie over de producten en diensten van Export Finance kunt u contact opnemen met:


Foke Morsink
T: +31(0)20 5707242
E: f.morsink@afsgroup.nl