53a1764fc2e6cb0d0ecbc31e_Foto-1.jpg

Compliance

AFS gaat bij zijn bedrijfsvoering uit van de volgende principes:

  • Integriteit en Transparantie;
  • Vertrouwen: In elke branche, maar vooral ook in de financiële sector, is vertrouwen is een sleutelbegrip. Vertrouwen is een waarde die door iedereen binnen AFS uitgedragen wordt;
  • Respect: We communiceren respectvol met onze klanten, medewerkers en tegenpartijen.

In ons bedrijf hebben we de volgende nalevingsregels inzake procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen:

Tegen witwassen van geld
AFS is toegewijd in het voorkomen van witwassen van geld of de financiering van terrorisme. AFS heeft een anti-money laundering (AML) compliance-programma geïmplementeerd dat in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgevingen, waaronder die van de Bank Secrecy Act (BSA). Dit AML-programma omvat onder andere procedures met betrekking tot de identificatie en verificatie van klanten, monitoring en rapportage van verdachte activiteiten en transacties, permanente opleiding van de personeelsleden en een jaarlijkse onafhankelijke toetsing inzake de toereikendheid van het programma. Alle personeelsleden zijn verplicht zich te houden aan het AML-programma.

Gedragscode personeelsleden
De AFS-gedragscode is opgesteld om de (schijn van) vermenging van zakelijke en privé-belangen te voorkomen met betrekking tot transacties met financiële instrumenten. De gedragscode is van toepassing op alle personeelsleden.

Know Your Customer
Voor elke nieuwe klant start AFS een ‘Know Your Customer’-proces om de identiteit van de klant en/of tegenpartij vast te stellen.

Pre Employment Screening
Al onze personeelsleden worden, alvorens ze in ons bedrijf kunnen werken, gescreend (pre-employment screening) door het officiële Nederlandse Security Institute om ervoor te zorgen dat ze aan bepaalde eisen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring voldoen.

Strikte scheiding van taken tussen front-, mid- en back-office.
Bij AFS draagt de mid-office zorg voor het vastleggen, bevestigen en afwikkelen van transacties die uitgevoerd worden door de front-office. Daarnaast stelt het ook loan contracts op en beheert het de door de tegenpartij aangeleverde gegevens. De back-offices verzorgen facturering en rapportages inzake regelgeving en management accounting.

Samengevat: los van het front-office, zorgen de mid- en back-office voor de nodige controles om ongeoorloofde handel te voorkomen en het risico van fraude en verduistering te minimaliseren.

Regulatory Eisen
Dochterondernemingen van AFS werken onder toezicht van de Nederlandse Centrale Bank (DNB) en bezitten alle benodigde licenties van Nederland Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFS is ook lid van de ICMA (International Capital Market Association) en ACI Nederland (The Financial Markets Association). AFS is ook deelnemer bij DSI (Nederlandse Securities Institute) en zijn handelaren zijn bij DSI-geregistreerd. De activiteiten van het kantoor in Londen worden gereguleerd door de FSA (Financial Services Authority). De Zwitserse tak in Zurich valt onder regulering van de FINMA.